معرفی گیاهان شهرستان جم محمد باقر تاجیک پور فارغ التحصیل رشته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری از دانشگاه کردستان هستم و این وبلاگ را جهت معرفی گیاهان بومی شهرستان ایجاد کردم باشد که در حفظ این گنجینه ارزشمند کوشاتر باشیم. tag:http://jamplants.mihanblog.com 2020-07-03T08:31:53+01:00 mihanblog.com جامعه گیاهی بادام - بنه 2018-03-21T15:39:37+01:00 2018-03-21T15:39:37+01:00 tag:http://jamplants.mihanblog.com/post/152 محمد باقر تاجیک پور http://s2.picofile.com/file/8283048168/am_pi.jpg ]]> سنا Cassia italica 2017-04-28T03:06:47+01:00 2017-04-28T03:06:47+01:00 tag:http://jamplants.mihanblog.com/post/56 محمد باقر تاجیک پور http://s8.picofile.com/file/8294465326/DSC_0021.jpg ]]> گل میمونی وحشی Misopates orontium 2017-04-26T14:35:21+01:00 2017-04-26T14:35:21+01:00 tag:http://jamplants.mihanblog.com/post/217 محمد باقر تاجیک پور http://s8.picofile.com/file/8293214026/misopates_orontium_ha_kstarr2.jpg ]]> سر اردکی Carrichtera annua 2017-04-24T12:41:41+01:00 2017-04-24T12:41:41+01:00 tag:http://jamplants.mihanblog.com/post/216 محمد باقر تاجیک پور Image result for Carrichtera annua ]]> Enneapogon persicus 2017-04-21T12:27:59+01:00 2017-04-21T12:27:59+01:00 tag:http://jamplants.mihanblog.com/post/215 محمد باقر تاجیک پور http://s9.picofile.com/file/8292701342/Enneapogon_persicus.jpg ]]> علف نرمه Pentanema divaricatum 2017-04-21T12:22:37+01:00 2017-04-21T12:22:37+01:00 tag:http://jamplants.mihanblog.com/post/214 محمد باقر تاجیک پور http://s9.picofile.com/file/8292700584/Pentanema_divaricatum_2_.jpg ]]> سلمکی برگ گزنه ای Chenopodium murale 2017-04-11T11:15:24+01:00 2017-04-11T11:15:24+01:00 tag:http://jamplants.mihanblog.com/post/213 محمد باقر تاجیک پور http://s8.picofile.com/file/8291764568/chenopodium_murale.jpg ]]> داتوره Datura inoxia 2017-04-09T12:12:44+01:00 2017-04-09T12:12:44+01:00 tag:http://jamplants.mihanblog.com/post/212 محمد باقر تاجیک پور http://s8.picofile.com/file/8291584642/Datura_inoxia_Mill_5_.jpg ]]> Bassia eriophora 2017-04-05T10:35:24+01:00 2017-04-05T10:35:24+01:00 tag:http://jamplants.mihanblog.com/post/211 محمد باقر تاجیک پور http://s8.picofile.com/file/8291203568/Bassia_9_.jpg ]]> شیردندان Leontodon laciniatus 2017-04-04T11:47:41+01:00 2017-04-04T11:47:41+01:00 tag:http://jamplants.mihanblog.com/post/210 محمد باقر تاجیک پور http://s9.picofile.com/file/8291117392/Leontodon_laciniatus_21_.jpg ]]> Lagoecia cuminoides زیره وحشی 2017-04-03T13:35:24+01:00 2017-04-03T13:35:24+01:00 tag:http://jamplants.mihanblog.com/post/209 محمد باقر تاجیک پور http://s9.picofile.com/file/8291030684/Lagoecia_cuminoides_13_.jpg ]]> پنیرک گل ریز Malva parviflora 2017-04-02T02:22:57+01:00 2017-04-02T02:22:57+01:00 tag:http://jamplants.mihanblog.com/post/208 محمد باقر تاجیک پور Little_Mallow2 ]]>